حركات اصلاحي و درماني

درمان ناهنجاريهاي وضعيتي ماسكولواسكلتال بدن


مقدمه اي بر ستون فقرات

ستون فقرات

ستون فقرات در قسمت خلفي بدن قرار داشته و طول آن حدوداً در زنان 60 سانتيمتر و در مردان 70 سانتيمتر گزارش شده است. با توجه به اينكه ستون فقرات از اتصال مهره ها بوجود مي آيند در اينجا لازم است كه ساختمان مهره ها بصورت مختصر شرح داده شوند.

 

ستون فقرات بخش بسيار مهمي از چارچوب اسكلتي بدن انسان است كه به شكل حرف S كشيده شده انگليسي مي باشد. ستون مهره اي بعنوان محور بدن، داراي ويژگيهاي خاصي در ساختمان خود بوده و از چهار قوس تشكيل شده است. اين قوسهاي فيزيولوژيك، دو قوس بشكل برآمدگي در ناحيه قفسه سينه و دنبالچه و دو قوس بصورت فرورفتگي در ناحيه گردن و كمر مي باشد.

در ميان اين انحناها، برآمدگي پشت يك مشخصه بدني عمومي براي تمامي پستانداران محسوب مي شود ولي فرورفتگي كمر، مشخصه وضعيتي انسان است كه با راستاي بدن وي در ارتباط مي باشد. مجاورت قوسي كمر با لگن خاصره بويژه حركات قدامي و خلفي آن بر روي قوس كمر تأثير گذاشته و ميزان آن را كم و زياد مي كند و تغييرات قوس كمر نيز به سهم خود موجب تغييرات قوس هاي ستون مهره اي در ناحيه پشت و گردن مي شود.

قوسهاي متقابل گردن، پشت، كمر نه تنها سبب افزايش قابليت جذب انرژي توسط ستون مهره اي شده، بلكه سبب افزايش كارآيي عضلات مربوط به ستون مهره اي نيز مي گردند. علي رغم وجود اين رابطه مهم، نقش عضلات چسبنده در ناحيه كمر و استخوان لگن خاصره در تغييرات اندازه قوس كمر بخوبي مورد بررسي قرار نگرفته است.

از لحاظ آناتوميكي تفاوت­هاي زيادي بين مردان و زنان وجود دارد. طول ستون مهره­اي در زنان كوتاه­تر و لگن آنان پهن­تر از مردان مي باشد. ستون مهره ها مي تواند زير فشار صدها كيلوبار مقاومت كند، با اين حال بقدري قابل ارتجاع است كه مي توان آن را به صورت يك دايره خم كرد. زنان نيروي عضلاني كمتري نسبت به مردان دارند، همچنين در طول مدت بارداري كه همراه با افزايش حجم شكم مي باشد و همچنين فشارهاي موجود در دوره قاعدگي، فشارهاي بيشتري را به ستون مهره اي كمر اعمال مي كنند و نيز هورمون ريلاكسين كه در دوران بارداري ترشح مي شود، اثر شل كنندگي روي تمام مفاصل بدن از جمله ستون مهره اي دارد كه بعضي از متخصصين اين هورمون را عاملي اثرگذار بر كمر درد دوران بارداري مي دانند.

 

افزايش وزن، سبب افزايش نيروي وارده به ستون مهره اي مي گردد و اين بار اضافي سبب ايجاد تغييراتي در ستون مهره اي مي­شود كه اين تغييرات در زنان با زايمان­هاي متعدد افزايش مي يابد. با توجه به نتايج تحقيقات بين چاقي و تخريب ديسك­هاي بين مهره­اي ارتباط وجود دارد. با توجه به حجم زياد بدن در قسمت بالا تنه، بار اضافي بيشتري بر قسمت هاي تحتاني ستون مهره اي وارد مي شود. قوس­هاي ستون مهره اي نقش اساسي در جذب فشارهاي وارده بر آن و استحكام بخشيدن به ستون مهره اي دارد.

چنگ و همكاران طي مطالعه اي نشان دادند كه اندازه مهره­ها و اندازه لوردوز كمر در زنان و مردان متفاوت است. لطافت كار و همكاران نيز در سال 1387 گزارش كردند كه افزايش وزن در زنان بر ميزان لوردوز كمري آنان اثرگذار مي­باشد.
 
منبع: كتاب كليات حركات اصلاحي به همراه تمرينات اصلاحي...... ن.شته امير لطافت كار و زهرا عبدالوهابي.... انتشارات آواي ظهور تهران
 

۱۰ فروردين ۱۳۹۰  توسط امير لطافت كار  | نظرات (1)

 
 

موضوعي ثبت نشده است

 

لينكي ثبت نشده است
ایجاد وبلاگ در فردا بلاگ

 

فروردين ۱۳۹۰

RSS 2.0